Dokumenty

Deklaracja członkowska

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego Swim2Win Krosno dla zawodnika . 

Pobierz dokument PDF

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie rodzica / opiekuna dotyczące zdrowia zawodnika biorącego udział w zająciach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy Swim2Win Krosno

Pobierz dokument PDF

Regulamin Klubu Sezon 2021/2022

Pobierz

Statut

Statut Klubu Sportowego Swim2Win Krosno

Pobierz dokument PDF

Zgoda rodziców - wyjazd na zawody

Pobierz Dokumnet pdf

Rezygnacja z członkostwa

Pobierz Dokumnet pdf

Oświadczenie o przetwarzaniu danych - System Ewidencji i Licencji „SEL” Polski Związek Pływacki

Pobierz Dokumnet pdf

Karta Kwalifikacyjna Wakacje 2022

Pobierz Dokument pdf

RODO-Klauzula Informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych

Pobierz Dokumnet pdf

Regulamin Konkurs Plastyczny

Pobierz